Ceník 2019

Ceny povolenek pro rok 2019

    Mimopstruhové  i pstruhové povolenky – územní                         

  Název povolenky Cena v Kč      Název povolenky Cena v Kč
Celoroční územní 1 400   Mládež 16-18 let **,  ZTP, studenti, důchodci nad 70 let *** 1 000
Místní – jen na revír MO 1 000   Děti do 15-ti let* 400
Měsíční 1 000   7-mi denní 500

    Mimopstruhové povolenky – celosvazové         Pstruhové povolenky – celosvazové

  Název povolenky Cena v Kč        Název povolenky Cena v Kč
Celoroční – dospělí 2 200   Celoroční – dospělí 2 300
Mládež 16-18 **, ZTP-P 1 400   Mládež 16-18 **, ZTP-P 1 500
Děti do 15-ti let * 700   Děti do 15-ti let * 800

    Mimopstruhové povolenky-celorepublikové    Pstruhové povolenky-celorepublikové

Název  povolenky Cena v Kč   Název  povolenky Cena v Kč
Celoroční – dospělí 3 250   Celoroční – dospělí 3 400
  Ceny příspěvkových známek pro rok 2019  
Dospělý člen Mládež 16 – 18 let ** Děti do 15 let *
500 200 100

 Zápisné
Výše zápisného u dospělého člena činí 400,- Kč. U ostatních kategorií je shodná s hodnotou známek pro jednotlivé kategorie členů. Zápisné zahrnuje i náklady na školení zájemců o první rybářský lístek.

Brigády
Odpracování 10 hodin nebo proplacení náhrady ve výši 70,- Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Členství

V případě, že člen nehodlá v následujícím roce lovit a pořizovat si žádný z typů povolenky (vč. krátkodobých či hostovacích) postačí pro zachování členství zaplacení členské známky (případně tzv. mimořádné známky). Tomuto členovi ovšem nemůže být vydána povolenka k rybolovu a MO, jímž je rybář členem, vyznačí tuto skutečnost do jeho členského průkazu v rubrice „Záznam o výdeji povolenky“ příslušným rokem a textem „bez povolenky“.

Vydávání hostovacích povolenek členům ze samostatně hospodařících MO

      Výdej povolenek se řídí Statutem společného rybolovu a hospodaření, schváleným konferencí SÚS ČRS dne 22. 9. 2018 v Průhonicích.

*Kategorie – děti do 15 let – včetně roku, ve kterém dovrší 15 rok
**Kategorie – 16-18 let – od roku, ve kterém dovrší 16 let, do roku ve kterém dovrší 18 let 

*** Sleva je poskytována pouze členům MO sdružených ve Středočeském územním svazu