Nikdy nezapomeneme

Tímto heslem jsme se rozloučili s naším kamarádem a kolegou rybářem Radkem Ptáčkem. Přišli jsme o velmi významného člena naší organizace, kterého půjde jen velmi těžko nahradit. Jeho obětavá práce a kamarádský přístup nám bude velmi chybět. Ve své funkci hospodáře se plně podílel na řízení všech činností naší organizace. Počínaje hospodařením, přes dětský kroužek, podílením se na pořádání všech kulturních akcí a výdejem povolenek i mimo rámec úředních hodin konče. Neznám nikoho, komu by odmítl pomoci osobně, nebo dobře míněnou radou. Bohužel život musí jít dál. Přemýšleli jsme, jak podpořit Radkovu rodinu a dostali jsme informaci o založení transparentního účtu a rádi bychom na to touto cestou upozornili.

Mimo to plánujeme vzpomínkovou akci. Minulý rok jsem s Radkem hovořil o možnosti uspořádat rybářské závody pro dospělé, byli jsme oba této akci nakloněni. Chtěli bychom tuto akci uspořádat druhý víkend po prázdninách. Řádně ji naplánovat a zorganizovat. Počítáme s výběrem startovného, které chceme věnovat na podporu Andrey a jejich dětí. Věřím tomu, že se sejdeme v hojném počtu. Přesný termín a výši startovného uveřejníme na našich stránkách. Bohužel to nebyl jediný kolega a kamarád, který nás opustil v nedávné době. Rád bych připomněl Mirka Lidického a Jirku Jelínka a další, na které bych nerad zapomenul a na této akci na ně také rád vzpomenul. Závěrem chci na tuto akci pozvat nejen členy našeho spolku, ale i všechny Radkovy kamarády.

Za rybáře Uhříněves Martin Vávra.