Nový rybářský informační systém

Informace o novém rybářském informačním systému (dále jen RIS), který je v současnosti připravován a má propojit všechny organizace Českého rybářského svazu, Moravského rybářského svazu a státní správy. Pokud budete mít nějaký nápad, tak nás informujte na mail rybari.uhrineves@seznam.cz Všechny připomínky a Vaše názory hromadně předáme dál k posouzení, případně využití při přípravě systému.Předem všem děkujeme za spoluprácivýbor MO.

POZOR! Opatření v souvislosti s problematikou koronaviru

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne, tj. 10. 3. 2020 od 18.00 hod.  zakázány veškeré akce s účastí nad 100 osob v souvislosti s problematikou koronaviru, a to do odvolání.

Důrazně tímto apelujeme na výbory místních organizací, které mají v nadcházejících dnech plánované členské schůze, aby tyto schůze odložily do odvolání zákazu. Opatření se týká rovněž plánovaných oslav výročí MO a dalších akcí s očekávanou účastí nad 100 osob.

Plné znění Mimořádného opatření MZ (č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN) k dispozici zde.

O ukončení platnosti tohoto opatření budeme informovat.

Tomáš Kočica, mluvčí Rady ČRS