Úřední hodiny

Leden – únor – každý čtvrtek 18:00 – 19:00

Březen -duben – 1. – 3. čtvrtek v měsíci 18:00 – 19:00

Květen, červen, září, říjen, listopad – 1. čtvrtek v měsíce 18:00 – 19:00

Červenec – srpen – Dovolená

Termíny testů pro získaní osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku

V první polovině letošního roku budou zájemcům k dispozici dva termíny a to:

20. 4. a 18. 5. – oba termíny od 10.00 hod (oba termíny jsou soboty)

Zájemce o přezkoušení se s předstihem přihlásí na email: rybari.uhrineves@seznam.cz
Zájemce se na zkoušky připravuje samostudiem v rozsahu okruhů uvedených v §10a vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění.