Naše revíry mají nové obyvatele

28. března bylo do našeho revíru vysazeno 9000 ks úhořího monté. Monté je financováno Evropskou unií, konkrétně Evropským námořním a rybářským fondem Operačního programu Rybářství a ze zdrojů ČR.

Monté bylo dodáno z Francie a následně rozvezeno do 39 MO našeho územního svazu a do revírů SÚS. Byly vybrány pouze ty toky, které umožňují monté další migraci a vysazovalo se v místech, která nabízela dostatek míst pro okamžité ukrytí.

Při samotné rozvozu a vysazení prováděli kontrolu čtyři pracovníci SZIF České Budějovice.

Dále, v úterý 16. dubna bylo do revírů místních organizací a SÚS rozvezeno celkem 58 850 ks rychlených štik. Revír naší MO Uhříněves obohatilo 1000 ks malých štiček.

Dík patří našim členům MO a výboru za pomoc a velkou trpělivost při vysazování úhoře i štiky.

Brigáda 27.4.2024

ČRS místní organizace Uhříněves zve své členy na brigádu, která se bude konat 27. dubna 2024. Sraz u kanceláře místní organizace v 8:00.

Pracovní oděv a dobrou náladu sebou.

Nikdy nezapomeneme

Tímto heslem jsme se rozloučili s naším kamarádem a kolegou rybářem Radkem Ptáčkem. Přišli jsme o velmi významného člena naší organizace, kterého půjde jen velmi těžko nahradit. Jeho obětavá práce a kamarádský přístup nám bude velmi chybět. Ve své funkci hospodáře se plně podílel na řízení všech činností naší organizace. Počínaje hospodařením, přes dětský kroužek, podílením se na pořádání všech kulturních akcí a výdejem povolenek i mimo rámec úředních hodin konče. Neznám nikoho, komu by odmítl pomoci osobně, nebo dobře míněnou radou. Bohužel život musí jít dál. Přemýšleli jsme, jak podpořit Radkovu rodinu a dostali jsme informaci o založení transparentního účtu a rádi bychom na to touto cestou upozornili.

Mimo to plánujeme vzpomínkovou akci. Minulý rok jsem s Radkem hovořil o možnosti uspořádat rybářské závody pro dospělé, byli jsme oba této akci nakloněni. Chtěli bychom tuto akci uspořádat druhý víkend po prázdninách. Řádně ji naplánovat a zorganizovat. Počítáme s výběrem startovného, které chceme věnovat na podporu Andrey a jejich dětí. Věřím tomu, že se sejdeme v hojném počtu. Přesný termín a výši startovného uveřejníme na našich stránkách. Bohužel to nebyl jediný kolega a kamarád, který nás opustil v nedávné době. Rád bych připomněl Mirka Lidického a Jirku Jelínka a další, na které bych nerad zapomenul a na této akci na ně také rád vzpomenul. Závěrem chci na tuto akci pozvat nejen členy našeho spolku, ale i všechny Radkovy kamarády.

Za rybáře Uhříněves Martin Vávra.

Smuteční oznámení

S velkou lítostí vám oznamujeme, že v neděli 25. února ve večerních hodinách nás opustil náš dlouholetý aktivní člen, kamarád, hospodář a především vášnivý rybář pan Radek Ptáček.

Prosíme vás o ohleduplnost vůči rodině a dopřání času se s touto ztrátou vyrovnat.

Výroční schůze 2024

MO ČRS Uhříněves zve své členy na výroční schůzi.

Kde: restaurace U Velké Prahy, Přátelství 137/36, Praha – Uhříněves

Kdy: v sobotu 23.3.2024 od 10.00 (vstup otevřený od 9.30)

Foto z brigády

V sobotu 27. ledna proběhla brigáda, během které byly mimo jiné odstraněny stromy popadané do rybníku Martínek.

Další brigáda se koná v sobotu 24. února opět od 8.00 hodin.

Výdej povolenek

Vážení rybáři, kamarádi. Výdej povolenek již probíhá ve standardním režimu v našich úředních hodinách ve čtvrtek 18:00 – 19:00 hodin.

Upozorňujeme, že je nezbytné mít k zakoupení povolenky platný rybářský lístek.

Brigády – 27.1. a 24.2. 2024

ČRS místní organizace Uhříněves zve své členy na brigády které se budou konat ve dnech 27.1. 2024 a 24.2. 2024. Sraz u kanceláře místní organizace v 8:00.

Pracovní oděv a dobrou náladu sebou.

Prodej povolenek na rok 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v rámci rybářského svazu došlo ke konci roku 2023 spuštění nového systému RIS (Rybářský informační systém), který do budoucna má zrychlit a zjednodušit výdej povolenek, známek a Váš kontakt s jednotlivými místními organizacemi.

Bohužel spuštění provází některé nedostatky, které jsou za provozu řešeny. Navíc se sami učíme jak systém používat. Proto v současné bude výdej povolenek časově náročnější, a to nejen z výše popsaných důvodů, ale zejména z důvodu doplnění informací, které v systému nejsou.

Proto jsme se rozhodli vydávat povolenky i po skončení sobotních schůzek rybářského kroužku. V lednu se jedná o dva termíny, a to 6. ledna a 20. ledna v čase od 13. hodin do 16. hodin. V rámci čtvrtečních úředních hodin odbavíme v současnosti maximálně 10 lidí. Možnost vrátit povolenku tím není ovlivněno a lze je vrátit do schránky, či přímo při úředních hodinách.

Vzhledem k uvedeným změnách si Vás dovolujeme požádat o trpělivost a shovívavost při letošním prodeji povolenek.

Předem Vám všem děkujeme

Za výbor MO Radek Ptáček

K zakoupení povolenky je zapotřebí mít s sebou členskou legitimaci a rybářský lístek.