Cukrovarský rybník už je bez vody i bez ryb. Výlov se povedl

V sobotu 7. dubna proběhl ve východním rohu Nového náměstí výlov Cukrovarského rybníku. Bagr uvolnil požerák (vypouštěcí zařízení rybníku) a odbagroval hráz už v pátek odpoledne. Výpusť byla totiž nefunkční a z rybníku bylo nutné vypustit vodu.

V sobotu hned z rána rybáři navezli kádě, lodě, sítě a pan bagrista uvolnil výpusť ještě o trochu více, protože voda odtékala pomalu. Rybáři natáhli sítě ve výpusti a po čase spustili na hladinu i loďku. Do kádí přinesli postupně sedm štik, pět candátů, jednoho tolstolobika, více než dvacet úhořů a kapry. Ryb bylo asi 200 kg.

V rybníku zbylo po výlovu odhadem asi 4-6 tisíc m2 bahna. Nyní bude rybník 3-4 měsíce vysychat a následně bude odbahněn. Na řadu pak přijde stavba nové hráze a požeráku a revitalizace. Rybník by po ní mohl být využit pro rekreační využití. V plánu je pochozí lávka „myší dírou“ z ulice Přátelství nad hladinou rybníku, která bude ústit do parčíku, kde byl výlov a dále po lávce přes Říčanský potok k zahrádkářské kolonii.

Zveme vás na výlov rybníku Martínek (Nadýmač II) 21. dubna 2018. Zde se očekává násobně větší objem vylovených ryb včetně trofejních kaprů.

Foto a text: https://www.praha22.cz/