Prodej povolenek na rok 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v rámci rybářského svazu došlo ke konci roku 2023 spuštění nového systému RIS (Rybářský informační systém), který do budoucna má zrychlit a zjednodušit výdej povolenek, známek a Váš kontakt s jednotlivými místními organizacemi.

Bohužel spuštění provází některé nedostatky, které jsou za provozu řešeny. Navíc se sami učíme jak systém používat. Proto v současné bude výdej povolenek časově náročnější, a to nejen z výše popsaných důvodů, ale zejména z důvodu doplnění informací, které v systému nejsou.

Proto jsme se rozhodli vydávat povolenky i po skončení sobotních schůzek rybářského kroužku. V lednu se jedná o dva termíny, a to 6. ledna a 20. ledna v čase od 13. hodin do 16. hodin. V rámci čtvrtečních úředních hodin odbavíme v současnosti maximálně 10 lidí. Možnost vrátit povolenku tím není ovlivněno a lze je vrátit do schránky, či přímo při úředních hodinách.

Vzhledem k uvedeným změnách si Vás dovolujeme požádat o trpělivost a shovívavost při letošním prodeji povolenek.

Předem Vám všem děkujeme

Za výbor MO Radek Ptáček

K zakoupení povolenky je zapotřebí mít s sebou členskou legitimaci a rybářský lístek.