Naše revíry mají nové obyvatele

28. března bylo do našeho revíru vysazeno 9000 ks úhořího monté. Monté je financováno Evropskou unií, konkrétně Evropským námořním a rybářským fondem Operačního programu Rybářství a ze zdrojů ČR.

Monté bylo dodáno z Francie a následně rozvezeno do 39 MO našeho územního svazu a do revírů SÚS. Byly vybrány pouze ty toky, které umožňují monté další migraci a vysazovalo se v místech, která nabízela dostatek míst pro okamžité ukrytí.

Při samotné rozvozu a vysazení prováděli kontrolu čtyři pracovníci SZIF České Budějovice.

Dále, v úterý 16. dubna bylo do revírů místních organizací a SÚS rozvezeno celkem 58 850 ks rychlených štik. Revír naší MO Uhříněves obohatilo 1000 ks malých štiček.

Dík patří našim členům MO a výboru za pomoc a velkou trpělivost při vysazování úhoře i štiky.