POZOR! Opatření v souvislosti s problematikou koronaviru

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne, tj. 10. 3. 2020 od 18.00 hod.  zakázány veškeré akce s účastí nad 100 osob v souvislosti s problematikou koronaviru, a to do odvolání.

Důrazně tímto apelujeme na výbory místních organizací, které mají v nadcházejících dnech plánované členské schůze, aby tyto schůze odložily do odvolání zákazu. Opatření se týká rovněž plánovaných oslav výročí MO a dalších akcí s očekávanou účastí nad 100 osob.

Plné znění Mimořádného opatření MZ (č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN) k dispozici zde.

O ukončení platnosti tohoto opatření budeme informovat.

Tomáš Kočica, mluvčí Rady ČRS

Brigáda 14. 9. 20019

výbor místní organizace Uhříněves Českého rybářského svazu, z.s.

zve své členy 14.září 2019 od 800 hodin na

!! Sebou si vezměte pracovní rukavice !!

!! Sebou si vezměte pracovní rukavice !!

Místem konání je rybářská zahrada