Naše revíry

411 995 PITKOVICE 1 – MO Uhříněves 1 ha
Přítok Botiče – Vltavy. Lov ryb povolen na nádržích:

1. Horní v k. ú. Praha 10 – Pitkovice 0,5 ha
(GPS 50°1‘6.282“N, 14°35‘8.836“E)

2. Dolní Praha 10 – Pitkovice 0,5 ha
(GPS 50°1‘8.563“N, 14°35‘12.836“E)

Na celém revíru je míra kapra stanovena na 40 cm, štiky na 60 cm, lína na 30 cm, amura na 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně), lín nad 45 cm (včetně) a okoun nad 35 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

Pitkovické rybníky

411 072 ŘÍČANSKÝ POTOK 1 – MO Uhříněves 12 km 4 ha
(GPS 50°2‘42.86“N, 14°36‘6.757“E, K: 49°59‘40.159“N, 14°39‘17.269“E)
Přítok Rokytky – Vltavy. Od vtoku do Podleského rybníka v Praze 10 – Uhříněvsi až k hrázi rybníka Pod hradem v Říčanech.

K revíru patří:
úsek potoka Rokytka (GPS 50°0‘28.889“N, 14°39‘45.08“E, K: 50°2‘33.353“N, 14°37‘48.52“E)
od vtoku do rybníka U Markéty až k hrázi požární nádrže v Praze 10 – Královicích
úsek potoka Rokytka od vtoku do požární nádrže v Praze 10 – Královicích až k hrázi vodní nádrže Bahnivka v Říčanech.
Vodice v k. ú. Praha 10 – Uhříněves 1,7 ha
(GPS 50°1‘21.954“N, 14°36‘23.244“E)
Nadýmač I Praha 10 – Uhříněves 0,7 ha
(GPS 50°1‘36.184“N, 14°36‘12.535“E)
Lov na rybníku Nadýmač I je povolen pouze z hrází a pravého břehu. Možnost lovu ryb pro ZTP (vozíčkáře) v úseku nádrže Nadýmač, kde je souběžně s břehem asfaltová vozovka. Na celém revíru je stanovena míra kapra na 40 cm, lína na 30 cm, amura na 60 cm, štiky 60 cm a sumce 90 cm. Kapr nad 70 cm (včetně), lín nad 45 cm (včetně) a cejn nad 45 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Denní úlovek lína je omezen na maximálně 4 ks.

Rybník Vodice
Rybník Nadýmač